Poziomy 

 
 

1

poczatkujący/fałszywy początkujący

beginner/false beginner

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub osób, które miały kontakt z językiem wiele lat temu i znają tylko pojedyncze słowa i wyrażenia. Celem kursu jest osłuchanie się z językiem, przygotowanie do komunikacji w podstawowych sytuacjach życiowych oraz nabycie niezbędnych strategii uczenia się języka obcego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

 • zrozumieć proste wypowiedzi i przeczytać proste teksty dotyczące konkretnych aspektów życia codziennego, np. opis drogi do jakiegoś miejsca, jadłospis w restauracji, ogłoszenie w gazecie;

 • w prosty sposób opisać siebie i innych (podać miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód, itd.) oraz formułować bardzo proste pytania z zakresu życia prywatnego;

 • prowadzić bardzo prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i jest gotowy do pomocy;

 • napisać krótki tekst (np. pocztówkę z pozdrowieniami) i wypełnić bardzo prosty formularz osobowy.

 
 

2

podstawowy

elementary

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią zrozumieć wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące codziennych, rutynowych sytuacji oraz w bardzo prosty sposób opisać siebie i najbliższe otocznie. Celem kursu jest przypomnienie i utrwalenie zdobytych wcześniej umiejętności, umożliwienie komunikowania się w podstawowych sytuacjach życiowych oraz kształcenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się. W ramach kursu uczący otrzyma trening technik i strategii egzaminacyjnych przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

 • zrozumieć proste wypowiedzi i teksty na tematy związane z nim samym i życiem codziennym;

 • zrozumieć proste wypowiedzi ustne i pisemne nawiązujące do wszystkich aspektów czasu: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego;

 • zadać proste pytania w typowej rozmowie dotyczącej jego samego i innych osób oraz reagować na podobne pytania;

 • napisać krótki tekst dotyczący doraźnych potrzeb, np. pocztówkę z wakacji, prostą notatkę, sms;

 • posługiwać się technikami egzaminacyjnymi.

 

3

nisko średnio-zaawansowany

pre-intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią zrozumieć i zastosować bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego oraz znają bardzo podstawowe struktury gramatyczne i słownictwo służące do opisu swojego stylu życia, rodziny i znajomych, bliskiego otoczenia, itd. Celem kursu jest stopniowe przygotowanie uczącego się do samodzielnego poradzenia sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych występujących w życiu codziennym i podróży do kraju, gdzie mówi się językiem angielskim, doskonalenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się w celu przygotowania uczącego się do samodzielnej nauki języka. W ramach kursu uczący otrzyma trening technik i strategii egzaminacyjnych przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

 • zrozumieć typowe wypowiedzi i teksty w zakresie tematów związanych z życiem codziennym;

 • w prosty sposób opisać siebie i otoczenie w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z ważnymi potrzebami życia codziennego;

 • porozumieć się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych wymagających podstawowej wymiany zdań na tematy znane i typowe;

 • napisać proste teksty funkcjonalne: notatki, e-maile i proste listy prywatne;

 • sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi.

 

4

średnio-zaawansowany

intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią zrozumieć i zastosować typowe wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego oraz znają podstawowe struktury gramatyczne i słownictwo służące do poruszania się w zakresie typowych tematów: styl życia, zainteresowania, zdrowie, nauka, itd.

Celem kursu jest przygotowanie uczącego się do samodzielnego poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych występujących w życiu codziennym i podróży do kraju, gdzie mówi się językiem angielskim, rozwijanie płynności w komunikowaniu się oraz doskonalenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się w celu samodzielnej nauki języka. W trakcie kursu uczący się utrwalą i poznają typowe struktury gramatyczne i słownictwo wystarczające do w miarę swobodnego porozumiewania się w standardowych sytuacjach życiowych dotyczących pracy, rozrywki, nauki, stylu życia, zdrowia, itd. W ramach kursu uczący otrzyma trening technik i strategii egzaminacyjnych przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

 • zrozumieć główne wątki przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy szkoły, czasu wolnego, itd.;

 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie lub plany;

 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie używa się języka angielskiego;

 • tworzyć krótkie, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują, np. napisać szczegółowy list prywatny;

 • sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi.

 

5

wysoko średnio-zaawansowany

upper-intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły samodzielność komunikacyjną w typowych sytuacjach życia codziennego, a ich wypowiedzi charakteryzuje stosunkowa płynność. Celem kursu jest doskonalenie płynności i poprawności w komunikowaniu się oraz poszerzenie umiejętności gramatycznych i słownikowych z uwzględnieniem zwrotów i wyrażeń należących do języka potocznego (zwroty utarte i idiomatyczne) oraz takich, które umożliwiają poruszanie się w tematach bardziej specjalistycznych, np. problemy współczesnego świata, ubieganie się o pracę. W ramach kursu uczący otrzyma trening technik i strategii egzaminacyjnych przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

 • zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, jeśli te informacje podawane są wolno i wyraźnie;

 • poradzić sobie w sytuacjach, w których może się znaleźć w czasie podróży do kraju, gdzie używa się języka angielskiego;

 • bez uprzedniego przygotowania włączyć się do rozmów na znane mu tematy, nawet jeśli rozmówcami są rodzimi użytkownicy języka angielskiego;

 • łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisać przeżycia, marzenia i ambicje, a także relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia;

 • pisać proste teksty na tematy znane lub związane z jego zainteresowaniami;

 • sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi.

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.