W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek stosuje następujące zniżki w opłatach za kursy języków obcych:

3%

po pierwszym roku nauki w Ośrodku,

5%

 • po drugim roku nauki w Ośrodku,
 • dla nowych uczestników kursów, na podstawie kuponu rabatowego z ulotki,
 • za jednorazową wpłatę pełnej kwoty opłaty za kurs za semestr,
 • dla posiadaczy karty TV REPUBLIKA,
 • dla honorowych krwiodawców i dawców szpiku,
 • „mała” zniżka rodzinna,

7%

 • po trzecim roku nauki w Ośrodku,

9%

 • po czwartym i każdym następnym roku nauki w Ośrodku,

10%

 • zniżka studencka,
 • „duża” zniżka rodzinna,
 • za wpłatę pełnej kwoty opłaty za kurs za cały rok szkolny,

15%

 • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,

20%

 • za naukę drugiego języka,
 • dla uczestnika kursu, który zaprosi co najmniej 3 nowych uczestników, gdy zaproszone osoby pozostaną na kursie przez cały rok szkolny. 20% rabat za I i II semestr zostanie odjęty od dopłaty za kurs
  w II semestrze roku szkolnego 2015/2016),
 • dla uczestników kursów porannych, weekendowych i letnich (uwzględniony w Cenniku Kursów).

 

*Zniżki opisane w tabeli powyżej sumują się ze sobą w sposób dowolny do nie więcej niż 15%.

* Wyjątkiem od zasady opisanej w pkt. 1.1. są: 3% zniżka po pierwszym, 5% po drugim, 7% po trzecim i 9% po czwartym, i każdym następnym roku nauki w Ośrodku, które ze sobą sumowane być nie mogą.

 • Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Białymstoku - działamy bez przerwy od 26 marca 1990r. 
 • Znajdujemy się w samym centrum - dojechać do nas można bez problemu z każdego punktu miasta.
 • Samochody można zostawiać na parkingu przy samym budynku szkoły.
 • Staramy się zapewnić naszym kursantom maksimum bezpieczeństwa - nasza szkoła znajduje się pod opieką firmy ochroniarskiej a teren Ośrodka jest stale monitorowany.
 • Większość naszych uczniów trafiła do nas z polecenia kolegów, rodziny, znajomych.
 • Nasza kadra nauczycielska jest starannie dobierana przez fachowców z pionu metodycznego. Kładziemy nacisk nie tylko na kwalifikacje językowe i dydaktyczne, lecz także na umiejętność tworzenia na kursach przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosfery.
 • Nasi nauczyciele mają obowiązek informować rodziców i Dyrekcję Ośrodka o wszystkich niepokojących sygnałach, takich jak: słaba frekwencja na zajęciach, niechęć do nauki, zaniedbywanie obowiązków, itp.
 • Gwarantujemy stały nadzór metodyczny nad procesami nauczania/ uczenia się - hospitacje zajęć, sporządzanie dokumentacji przebiegu nauki (dzienniki, karty ocen). Dodatkowo, kursanci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji metodycznych oraz zajęć wyrównawczych.
 • Jesteśmy akredytowanym centrum egzaminacyjnym ETS, przygotowujemy też do zdawania wielu egzaminów językowych.
 • Głównymi kryteriami tworzenia grup są wiek kandydatów oraz ich poziom umiejętności językowych. Proponowana ilość godzin kursu odpowiada zawsze możliwościom uczestników.
 • Rozwijamy wszystkie aspekty językowe - nie uczymy tylko mówienia lub gramatyki, ale kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności słuchania, czytania i pisania.
 • Posiadamy dogodny system płatności - nieoprocentowane raty oraz system atrakcyjnych zniżek. 

Co za darmo?

 • rozmowy kwalifikacyjne,
 •  konsultacje metodyczne i zajęcia wyrównawcze,
 •  bezpłatne zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 •  dostęp do biblioteczki,
 •  dostęp do Internetu,
 •  woda, kawa, herbata a także coś słodkiego dla wyjątkowo głodnych,
 •  malowanki dla najmłodszych,
 •  dodatkowe pomoce lekcyjne, testy, etc.

 

Loading...

 

 

Loading...

Z ostatniej chwili