TFI™: certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy

Czym jest egzamin TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Dlaczego egzamin TFI™?

Język francuski - używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia - jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI™?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Zarejestruj się na sesję egzaminu TFI™ w akredytowanym ośrodku ETS Global. Jeśli nie znalazłeś terminu, który Ci odpowiada, skontaktuj się z nami, zorganizujemy sesję dla Ciebie.

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy.

  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu.

  • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki.

  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie.

  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TFI™, odwiedź sekcje dedykowane poszczególnym segmentom rynku: firmy i korporacjeinstytucje akademickieszkoły językowenauczyciele, oraz Służba Cywilna.

Format egzaminu TFI™

Rozumienie ze słuchu - 42 minuty - 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I - sytuacje pytanie-odpowiedź 40 zadań
Sekcja II - krótkie dialogi 30 zadań
Sekcja III - krótkie konwersacje

20 zadań

 
Rozumienie tekstu czytanego - 68 minut - 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV - identyfikowanie błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V - uzupełnianie zdań 25 zadań
Sekcja VI - pytania do tekstów 40 zadań

Egzamin TFI™ i poziomy Rady Europy (CEF)

TFI (10-990 pkt) A2 B1 B2 C1
Słuchanie (5-495 pkt) 85 160 300 395
Czytanie (5-495 pkt) 105 185 305 430
ŁĄCZNIE 190 345 605 825

 

Wzór certyfikatu

TFI - wzór certyfikatu

Z ostatniej chwili