Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji.

ETS Global oferuje instytucjom akademickim, firmom i korporacjom, agencjom rządowym i klientom indywidualnym pełną gamę rozwiązań edukacyjnych, testów, egzaminów oraz certyfikatów. Certyfikaty ETS potwierdzają wiedzę zdających i zwiększają ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.

  TOEIC® L&R TOEIC® S&W TOEIC Bridge™ TOEFL iBT®
Język Angielski Angielski Angielski Angielski
Format PBT IBT PBT IBT
Poziomy CEF A1-C1 A1-C1 A1-B1 B1-C1
Skala ocen 10-990 S: 0-200
W: 0-200
20-180 0-120
Kontekst praca i biuro praca i biuro język ogólny język akademicki
Dostępność na życzenie, sesje otwarte sesje otwarte na życzenie, sesje otwarte sesje otwarte

 

  TFI™ WiDaF TOEFL Junior® TOEFL ITP® (Level 1) TOEFL ITP® (Level 2)
Język Francuski Niemiecki Angielski Angielski Angielski
Format PBT PBT PBT PBT PBT
Poziomy CEF A2-C1 A2-C2 A2-B2 A2-C1 beginner i elementary
Skala ocen 10-990 0-990 600-900 310-677 200-500
Kontekst praca i biuro, biznes język biznesowy środowisko szkolne - gimnazjum i liceum język akademicki język akademicki
Dostępność sesje otwarte na życzenie na życzenie, sesje otwarte na życzenie na życzenie

Legenda:

 • TOEIC® L&R - TOEIC® Listening and Reading

 • TOEIC® S&W - TOEIC® Speaking and Writing

 • PBT - Paper-Based Test - test w wersji papierowej (rozwiązywany na kartach odpowiedzi)

 • iBT - internet-Based Test - test w wersji internetowej (zdawany na komputerach w ośrodkach ETS)

 • na życzenie - sesje dla zorganizowanych grup kandydatów w dowolnym terminie i miejscu

 • sesje otwarte - sesje o ustalonych terminach w ośrodkach ETS

 

Wśród certyfikatów ETS znajdują się między innymi:

 • TOEIC® Listening and Reading: najczęściej zdawany certyfikat angielskiego w środowisku pracy (Office, Business English), sprawdza umiejętności językowe z zakresu słuchania i czytania, poprzez swoją konstrukcję sprawdza stopień komunikatywności w języku angielskim;

 • TOEIC® Speaking and Writing: oddzielny egzamin sprawdzający umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim, w środowisku pracy (Office, Business English);

 • TOEIC Bridge™: certyfikat przeznaczony dla początkujących w nauce języka angielskiego (General English);

 • TOEFL iBT®: najbardziej prestiżowy 'paszport' do kariery akademickiej, egzamin sprawdzający umiejętności funkcjonowania w akademickim, anglojęzycznym środowisku;

 • TOEFL ITP®: test przeznaczony do wewnętrznego testowania umiejętności językowych w kontekście akademickim, np. do weryfikacji umiejętności językowych nauczycieli;

 • TFI™: odpowiednik TOEIC® Listening and Reading w języku francuskim;

 • WiDaF: certyfikat z języka niemieckiego w biznesie, o konstrukcji zbliżonej do TOEIC® Listening and Reading;

 • The Criterion®: narzędzie online do tworzenia wirtualnych klas do nauki pisania w języku angielskim.

Z ostatniej chwili